Αρμοδιότητες των Προέδρων και των Συμβουλίων των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων.

Του Στέργιου Μπακολουκά

Ο Πρόεδρος κάθε Δημοτικής Κοινότητας:

1)Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης για θέματα που αφορούν την Δημοτική κοινότητα.

2) Εποπτεύει  τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.
3)Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
4) Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.
5) Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.
6) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
7) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου.
8)Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.
9) Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
10) Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή που λαμβάνει.

Τα συμβούλια κάθε δημοτικής κοινότητας (στο Δήμο μας  είναι 5μελή):
1)Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού  και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

2) Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων.

3) Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής.
4)Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

Εκφράζει  γνώμη για: Συνέχεια

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συγκρότηση του Νέου Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.

Του Στέργιου Μπακολουκά

Ο νέος Δήμος Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας αποτελείται από τις τρείς περιφέρειες (όπως ονομάζονται πλέον οι πρώην και καταργηθέντες με τον Καλλικράτη, Δήμοι).

*Διστόμου.(Δίστομο, Στείρι, Παραλία Διστόμου)

*Αράχοβας.

*Αντίκυρας
Συνέχεια

Ο Πλανευτής «Καλλικράτης» .

Του Στέργιου Μπακολουκά

Θα προσπαθήσω με μια σειρά από αναρτήσεις να αποσαφηνίσω τα κύρια σημεία του Νόμου «Καλλικράτη» που αφορούν το Δήμο «Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας», με σκοπό οι πολίτες του Δήμου μας (Τουλάχιστον αυτοί που έχουν το «προνόμιο» να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο) να έχουν μια κάποια ενημέρωση, όταν θα προσέλθουν στην κάλπη.

Η προσπάθεια αυτή έγινε για λογαριασμό και ενημέρωση του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία», τον  οποίο στηρίζω και μετά από προτροπή του ηγέτη αυτής της Παράταξης Γιάννη Πατσαντάρα.”

Τα βασικά στοιχεία, που αφορούν το δικό μας Δήμο, του  Νόμου 3852/2010/Αρ. Φύλλου 87/7 Ιουνίου 2010, για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης

http://www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf

μπορούν να συνοψιστούν στις πιο κάτω παραγράφους: Συνέχεια

Δήμο Αράχωβας με έδρα το Δίστομο φέρνει ο Καλλικράτης.

Νομός Βοιωτίας.
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Τανάγρας με έδρα το Σχηματάρι αποτελούμενος από τους δήμους α.Σχηματαρίου β.Οινοφύτων γ.Τανάγρας και δ.Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Θηβαίων με έδρα τη Θήβα αποτελούμενος από τους δήμους α.Θηβαίων β.Θίσβης γ.Βαγίων δ.Πλαταιών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αλιάρτου με έδρα την Αλίαρτο αποτελούμενος από τους δήμους α.Αλιάρτου β.Θεσπιέων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ορχομενού με έδρα τον Ορχομενό αποτελούμενος από τους δήμους α.Ορχομενού β.Ακραιφνίας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Λεβαδέων με έδρα τη Λιβαδειά αποτελούμενος από τους δήμους α.Λεβαδέων β.Χαιρωνείας γ.Δαύλειας δ.Κορώνειας και τη κοινότητα Κυριακίου, οι οποίοι καταργούνται.

6. Δήμος Αράχοβας με έδρα το Δίστομο αποτελούμενος από τους δήμους α.Αραχόβης β.Διστόμου και την κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Ο δήμος Αράχοβας χαρακτηρίζεται ως ορεινός

Νομός Φωκίδας.

1. Δήμος Δελφών με έδρα την Άμφισσα και ιστορική έδρα τους Δελφούς αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφίσσης β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάς δ. Δελφών ε. Δεσφίνας στ. Ιτέας ζ. Καλιέων και η. Παρνασσού οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Δωρίδας με έδρα το Ευπάλιο και ιστορική έδρα το Λιδωρίκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Βαρδουσίων  β. Ευπαλίου  γ. λιδωρικίου και δ. Τολοφώνος οι οποίοι καταργούνται.

Σχέδιο Καλλικράτης και τελευταίες ενέργειες του Δημάρχου Αραχώβης.

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, δημοσιοποιούμε την τελευταία αλληλογραφία που είχαμε με τον κ. Δήμαρχο Αραχώβης και η οποία αφορά, την συνάντησή του με τον κ. Πάγκαλο στην Ιτέα την 10/4/2010

(Τηρήθηκε η χρονολογική σειρά και η αρχική διατύπωση)

e-mail Πολιτών της 11/4/2010

Κυριακή 11/4/2010

κ. Δήμαρχε

Επειδή δεν ξέρουμε με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να ενημερωθούμε, εμείς και οι συμπολίτες μας, παρά μόνο με την χρήση του προσωπικού σας mail, όπως άλλωστε εσείς μας προτρέψατε, θα θέλαμε να μας κατατοπίσετε για την χθεσινή σας παρέμβαση προς τον κ. Πάγκαλο στη συγκέντρωση της Ιτέας σχετικά με τον «Καλλικράτη». Επίσης θα θέλαμε να μας μεταφέρετε και τις τοποθετήσεις των Δημάρχων, Δελφών και Ιτέας για το ίδιο θέμα στα πλαίσια της παλιότερης συμφωνίας για συνένωση που κάνατε. Υπήρξε αναφορά, υποστήριξης και δημόσια αποδοχή από αυτούς; Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με εκτίμηση

Μπακολουκας Σ., Οικονομάκης Β., Στυλιάρης Σ.

e-mail Δημάρχου Αραχώβης Γεωργίου Ανδρέου-Λεόντιου, της 11/4/2010

Στη συνάντηση πήγαμε με τον κ. Γεωργακό, ο κ. Κοκοβός ήταν ασθενής. Η αίθουσα του «Κυριακοπούλιου» ήταν ασφυκτικά γεμάτη και με πολλούς όρθιους. Η Ιτέα ζήτησε να παραμείνει έδρα του παραλιακού Δήμου Δελφών Δεσφίνας, Γαλαξιδίου.
Όταν πήρα το λόγο και ανέφερα ότι και εμείς έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις για να ενταχθούμε σε αυτό το Δήμο, με κέντρο τους Δελφούς, όλη οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν έντονα.

Ανέφερα τους γνωστούς λόγους με τους οποίους συμφώνησε και ο κ. Πάγκαλος.

Για το θέμα των ορίων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν αποτελούν τις «Δέκα Εντολές» και μάλιστα σαν πρώτη αντιμετώπιση είπε ότι εδώ περιφερειακά μπορεί να προβλεφθεί να γίνεται, από τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη.

Του επιδώσαμε και υπόμνημα. Συμπερασματικά φύγαμε με την άποψη ότι το θέμα το συζητάμε.

Από Δευτέρα έχω προγραμματίσει σειρά επαφών με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, υπουργούς και επώνυμους οικιστές.

Απαντητικό e-mail Πολιτών της 11/4/2010

Κ. Δήμαρχε συγχαρητήρια.

Νομίζουμε ότι είσαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για την εκπροσώπηση που ως αιρετοί, εσείς και ο κ. Γεωργακός μας παρείχατε. Θεωρούμε ότι ισχύει το ίδιο και για τον κ. Κοκοβό. Επειδή πεποίθηση μας είναι ότι τίποτα δεν χαρίζετε παρά μόνο κατακτάτε, σας προτρέπουμε, ως Ενεργοί Πολίτες αυτού του τόπου, να συνεχίσετε τον αγώνα πού αναλάβατε. Λάβετε υπ΄ όψιν σας ότι είμαστε πάντα παρόντες σε οποιαδήποτε βοήθεια, (μέσα στις δυνατότητές μας) χρειαστείτε.

Σας προτρέπουμε να εντάξετε στη φαρέτρα σας και την άποψη, ότι είμαστε μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα και ότι εδώ ΔΕΝ πρόκειται για αλλαγή ορίων νομών, αλλά για αποκατάσταση της αταξίας του παρελθόντος, με την συνένωση του διαιρεμένου Δελφικού Τοπίου. Ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την περιοχή μας αλλά ακόμα και αυτή την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Με εκτίμηση

Μπακολουκάς Σ., Οικονομάκης Β., Στυλιάρης Σ.

Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου.

Δεν συμμερίζομαι την άποψη  ότι έφτασε η «ώρα μηδέν» για την Αράχωβα και δεν βλέπω στο σχέδιο Καλλικράτης τη συντέλεια του κόσμου.

Ο Καλλικράτης ισχυροποιεί τους Δήμους παραχωρώντας  τους νέες αρμοδιότητες από τις καταργούμενες Νομαρχίες, και δίνει τη δυνατότητα να αποχτήσουν υποδομές ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι όπως εμείς που δεν είχαν. Είναι ένα στοίχημα που η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κερδίσει, κι απ΄ότι βλέπω οι Δήμοι στέκονται  θετικά απέναντί του εκφράζοντας μόνο επιφυλάξεις ως προς τους οικονομικούς πόρους.

Δεν συμμερίζομαι το φόβο ότι θα υποβαθμιστεί ο Δήμος, γιατί δεν θεωρώ ότι μέχρι τώρα λειτουργούσε ιδανικά. Ούτε πιστεύω ότι η συγκατοίκηση με άλλους  αιτιοκρατικά θα μας υποβαθμίσει.  Κραυγές υπερβολές όπως «να διαφυλάξουμε το όνομα και την ιστορία μας», δεν χρειάζονται. Τίποτα από όλα αυτά δεν διακυβεύεται. Πρόκειται απλώς για μια  διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν έρχεται κανένας να ζητήσει γη και ύδωρ.

Ας χαμηλώσουμε τους τόνους και ας βρούμε με τους γύρω μας αυτό που μας ενώνει. Με ηρεμία να προλάβουμε και να διαμορφώσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εξελίξεις.  Βρίσκω θετικό  ότι  το Δημοτικό συμβούλιο έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα τη συνεννόηση με τους δημάρχους Δελφών, Δεσφίνας, Διστόμου, Αντίκυρας και Δαύλειας για τη διαμόρφωση κοινής πρότασης προς την κυβέρνηση για ενιαίο Δήμο. Μακάρι να προχωρήσει η συνεννόηση  και να υπάρξει κοινή πρόταση.

Εξελίσσεται η διαβούλευση για το σχέδιο Καλλικράτης.

Στην ιστοσελίδα της ανοιχτής διακυβέρνησης εξελίσσεται η διαβούλευση για το σχέδιο Καλλικράτης. Ο σχολιασμός από τους πολίτες γίνεται για κάθε  άρθρο ξεχωριστά και μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 587 σχόλια. Στο τέλος της διαβούλευσης θα αποδελτιωθούν και θα παρουσιαστούν οι προτάσεις και τα σχόλια των πολιτών.

Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τι λέγεται, υπάρχει δεξιά  ένα κανάλι RSS  όπου μπορείτε να δείτε τα τελευταία σχόλια των πολιτών.

Αρέσει σε %d bloggers: