Μολυσμένο το νερό και στο χωριό Ρωμαίικο.

Εκτός από τη Λιβαδειά και τη Δαύλεια, σε κίνδυνο εκτίθεται η Δημόσια Υγεία, και στο χωριό Ρωμαίικο στη Βοιωτία αφού παρουσιάζει υψηλά ποσοστά μόλυνσης το νερό με μικροοργανισμούς και μικρόβια που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με έλεγχο που έκανε κεντρικό εργαστήριο της Αθήνας στις 16/12/2010, για λογαριασμό των κατοίκων του Ρωμαίικου, η ανάλυση από τα δείγματα του νερού έδειξε πληθυσμούς μικροβίων (Colliforms, E. Colli & Intestinal enterococci) οι οποίοι βρίσκονται σε αριθμό υψηλότερο από τις ισχύουσες παραμετρικές τιμές που καθορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, το νερό, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο έλεγχο, κρίνεται ακατάλληλο για πόση και κάθε άλλη οικιακή χρήση. Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: