Αρμοδιότητες των Προέδρων και των Συμβουλίων των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων.

Του Στέργιου Μπακολουκά

Ο Πρόεδρος κάθε Δημοτικής Κοινότητας:

1)Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης για θέματα που αφορούν την Δημοτική κοινότητα.

2) Εποπτεύει  τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.
3)Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
4) Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.
5) Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.
6) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
7) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου.
8)Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.
9) Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
10) Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή που λαμβάνει.

Τα συμβούλια κάθε δημοτικής κοινότητας (στο Δήμο μας  είναι 5μελή):
1)Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού  και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

2) Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων.

3) Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής.
4)Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

Εκφράζει  γνώμη για: Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: