Δήμος Αράχωβας: Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση Απολογισμού Πεπραγμένων.

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/6/2010. Σας προσκαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σε ειδική δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση στην Πλατεία Παπαϊωάννου, την 9/7/2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 με μοναδικό θέμα :

«Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

Στην Συνεδρίαση καλούνται με την παρούσα οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης μας και όλοι οι δημότες. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση τοποθετούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μπορούν να λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι των φορέων και οι δημότες και να υποβάλλουν παρατηρήσεις σε σχέση με τον απολογισμό.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στους φορείς και τους δημότες με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Δ. Ανδρέου

Αρέσει σε %d bloggers: