Τι περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο.

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, μετά την έγκριση που έλαβε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για το 2011 και όλα τα χρόνια έως το 2015, που αφορούν σε μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων, κανόνα 1:10 στις προλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόμενα χρόνια χωρίς εξαίρεση, μείωση των εξοπλιστικών δαπανών την περίοδο 2010-2015, αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια, δέσμευση για επαναξιολόγηση του συστήματος φορολόγησης και επιδίωξη μείωσης των συντελεστών. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. H σχετική ρύθμιση θα περιληφθεί στον εφαρμοστικό νόμο.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, δεν συμπεριλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση να επιβληθεί επί των δηλωθέντων εισοδημάτων. Σύμφωνα με μέλη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, η σχετική ρύθμιση θα περιληφθεί στον εφαρμοστικό νόμο και αφού προηγηθεί διαβούλευση τόσο για τον συντελεστή -που σχεδιάζεται να κυμανθεί από 3% ως 7%- όσο και για το ύψος του εισοδήματος που θα υπολογίζεται -στον κατ΄αρχήν σχεδιασμό που υπάρχει λέγεται ότι θα αφορά εισόδημα άνω των 8.000 ευρώ-, καθώς για την έκταση της χρονικής εφαρμογής του.

Στο κείμενο 124 σελίδων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου γίνεται λόγος για παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως στους άμεσους, αλλά και στους έμμεσους φόρους (ύψους 6 δισ. ευρώ), χωρίς εξειδίκευση των μέτρων που θα ληφθούν. Παράλληλα, η κυβέρνηση «δεσμεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήματος φορολόγησης και την επιδίωξη της μείωσης των συντελεστών με νομοθετική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2011».

Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων, η οποία συνεχίζεται έως το 2015 και της εφαρμογής σημαντικών περιορισμών στις προσλήψεις. Το 2011 θα ισχύσει κανόνας 1:10 στις προλήψεις, ενώ τα επόμενα χρόνια 1:5 χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης, προβλέπεται εξίσωση μισθών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Την περίοδο 2010-2015 προβλέπεται μείωση των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 800 εκατ. ευρώ. Ακόμη 400 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από δράσης για την αναδιοργάνωση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους στον τομέα της Άμυνας.

Αναστέλλεται το «πόθεν έσχες» για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, δεν θα γίνει καμία περαιτέρω αύξηση στις αντικειμενικές αξίες το 2011, ενώ προωθείται παρέμβαση για την οριστική επίλυση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης.

Τα μέτρα, όπως αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου:

Μισθολογική δαπάνη

Μειώνεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων, η οποία συνεχίζεται έως το 2015 και της εφαρμογής σημαντικών περιορισμών στις προσλήψεις (πάγωμα προσλήψεων το 2010, εξαιρώντας τους τομείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, κανόνας 1:10 στις προλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόμενα χρόνια χωρίς καμία εξαίρεση). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, με την πολιτική αυτή ο αριθμός των αμειβόμενων από το δημόσιο και χωρίς καμία απόλυση θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 150.000 άτομα σε σχέση με το 2010 (και περισσότερο από 230.000 άτομα αν συγκρίνουμε με το 2009). Παράλληλα, εφαρμόζεται, για πρώτη φορά ο θεσμός της εθελούσιας μερικής απασχόλησης και προσωρινής αποχώρησης, και οι μετατάξεις θα γίνονται μέσα από αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περιορισμένες χρονικά μεταβατικές περιόδους μετ’ αποδοχών (εργασιακή εφεδρεία) πριν τη διαδικασία της μετάταξης.

Από το 2011 ξεκινάει η σταδιακή μετάβαση στο νέο ενιαίο μισθολόγιο που θα θεσπιστεί τον Ιούλιο. Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο μεγάλο μέρος των σημερινών επιδομάτων ενσωματώνονται στο βασικό μισθό. Ακόμη, το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα εναρμονίζεται με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι μισθοί συνδέονται με τους ρόλους και τις θέσεις των υπαλλήλων

Λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιλαμβάνει παρεμβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στην κεντρική διοίκηση, τους ΟΚΑ, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του δημοσίου.

Καταργήσεις – συγχωνεύσεις φορέων

Η πολιτική για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και νομικών προσώπων περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

– Φορείς που δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση αλλά λαμβάνουν δημόσια επιχορήγηση σε τακτική βάση (π.χ. αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, μουσεία, συλλογές κ.λπ.)

– Φορείς που δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των άλλων φορέων του δημοσίου, καθώς παρέχουν συμπληρωματικές δραστηριότητες (π.χ. ΟΚΕ).

Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες προβλέπεται μείωση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 300 εκ. Ευρώ μέσα στο 2011, ενώ το ίδιο προτείνεται και ως δράση σε μια σειρά από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ κ.λπ.

– Φορείς που η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ, σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες, προξενεία, γραφεία τύπου εξωτερικού κ.λπ.). Από τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται η εξοικονόμηση περίπου 225 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015.

– Φορείς εντός δημοσίου που επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. ΙΓΜΕ, ΟΔΔΥ κ.λπ.). Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καταργήσεις φορέων και δραστηριοτήτων τους ή συγχωνεύσεις φορέων με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 800 εκ. Ευρώ στην περίοδο 2011-2015. Ήδη έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί 77 φορείς ενώ στον άμεσο προγραμματισμό είναι η κατάργηση και συγχώνευση άλλων 75 φορέων (συμπεριλαμβανομένων 10 μεγάλων).

Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ

Η πολιτική για τις ΔΕΚΟ περιλαμβάνει σχέδια αναδιοργάνωσης με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους κατά 1,5 δισ. ευρώ έως το 2015.

Αμυντικές δαπάνες

Η δαπάνη του δημοσίου για εξοπλιστικά προγράμματα μειώνεται την περίοδο 2010-2015 περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από δράσης για την αναδιοργάνωση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους στον τομέα της Άμυνας. Η συνολική μείωση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 1,1 δις ευρώ αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 20% των αμυντικών δαπανών.

Δαπάνες υγείας και φαρμακευτική δαπάνη

Οι πρόσθετες παρεμβάσεις που προβλέπονται για τους τομείς της υγείας και της δαπάνης φαρμάκου αναμένεται να προκαλέσουν εξοικονομήσεις πάνω από 1,6 δισ. ευρώ μεταξύ άλλων μέσα από την εφαρμογή κεντρικού συστήματος προμηθειών στα νοσοκομεία, το νέο υγειονομικό χάρτη, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων τιμολογήσεων των ιατρικών πράξεων στα νοσοκομεία, την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επέκταση του ελέγχου των συνταγών, την καθιέρωση ασφαλιστικής τιμής για τα φάρμακα, τον περαιτέρω εξορθολογισμό στις λίστες φαρμάκων.

Κοινωνικές δαπάνες

Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των κοινωνικών μεταβιβάσεων και την ενίσχυση των εσόδων τους μέσα από την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, αλλά και την εφαρμογή εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί ο πληθυσμός που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας όσο και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις που αφορούν στη συνολική αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα ενεργητικής στήριξης του ΟΑΕΔ

Ακόμη, προβλέπεται εξορθολογισμός στις λίστες των δικαιούχων των επιδομάτων που θα μπορούσε, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, να οδηγήσει παράλληλα με τις εξοικονομήσεις ακόμη και σε αυξήσεις σε παροχές προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (ύψους 3 δισ. ευρώ) που βασίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο. Επίσης, παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως στους άμεσους, αλλά και στους έμμεσους φόρους (ύψους 6 δισ. ευρώ).

Η κυβέρνηση προχωρά ακόμη στην αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ δεσμεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήματος φορολόγησης και την επιδίωξη της μείωσης των συντελεστών με νομοθετική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2011.

Τοπική αυτοδιοίκηση

Προβλέπεται αξιολόγηση των δαπανών, κυρίως των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, αλλά και σταδιακή ενίσχυση των εσόδων. Η συνολική βελτίωση που αναμένεται στα αποτελέσματα των ΟΤΑ είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ και θα προέλθει κυρίως από οικονομίες κλίμακας με την υλοποίηση του Καλλικράτη, την αύξηση εσόδων και την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από την απαίτηση της δημοτικής ενημερότητας, αλλά και τη σταδιακή αυτονόμηση μέρους των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μέσα από την αύξηση των τοπικών τελών και άλλων εσόδων των δήμων.

Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση περιουσίας του δημοσίου

Με στόχο εισπράξεις ύψους 50 δισ. ευρώ έως το 2015, τα 15 δισ ευρώ έως το τέλος του 2012, στο Μεσοπρόθεσμο αναφέρεται ότι έχουν ήδη επιλεγεί σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων για: ΔΕΠΑ ΕΑΣ, ΔΑΑ ΤΠΔ, Ελληνικό, Φάσμα Συχνοτήτων, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ Κοίτασμα Αερίου «Νότια Καβάλα», Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Δημοσίου.

Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ [EYDr.AT] Σχετικά άρθρα , ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ Καζίνο, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Περιφερειακά Αεροδρόμια και Λιμάνια.

Δημιουργείται ειδικός φορέας, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στον οποίο θα ενταχθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Πηγή TVXS

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: