Απόσπασμα 2/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Από το πρακτικό της υπ. αριθ. 2/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Στην Αράχωβα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας του Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Αράχοβας ύστερα από την υπ’ αρίθ. 3/19-1-2011 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν παρόντες οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αικατερίνη Σύρου (προεδρεύουσα σύμβουλος)
2. Ευσταθία Ιγγλέζου-Κοροδήμου
3. Ιωάννης Μπεζεντές
4. Ιωάννης Κοκκοβός
5. Παρασκευή Δεσφινιώτη
ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο  πρακτικογράφος του Τοπικού Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο:  Διαμόρφωση, συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών.
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνει εισήγηση στα αρμόδια όργανα ώστε να γίνει μελέτη και προϋπολογισμός της δαπάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2/2011.

Θέμα 2ο:  Εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού για:
α) Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αράχωβας,
β) Βιολογικό Σταθμό,
γ) Υδρονομείς ελαιώνα,
δ) Πυρασφάλεια.
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνει εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τις παρακάτω προσλήψεις:
α) Δύο εκπαιδευτικούς για τα νήπια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αράχωβας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες θέσεις στον Ο.Ε.Υ. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων, να γίνουν ενέργειες για κάλυψη των θέσεων από έκτακτο προσωπικό.
β) Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού, χρειάζονται 2 εργάτες γενικών καθηκόντων.
γ) Για τις ανάγκες της άρδευσης του ελαιώνα για την αρδευτική περίοδο του 2011, χρειάζονται 5 εργάτες γενικών καθηκόντων ως υδρονομείς, με έναρξη την 1η Μαρτίου 2011.
δ) Για την πυρασφάλεια και δασοπροστασία της περιόδου 2011, χρειάζονται 2 εργάτες γενικών καθηκόντων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3/2011.

Θέμα 3ο:  Εξέταση αίτησης Μαργαρίτας Πετρούλη για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μπουγατσάδικο με παρασκευαστήριο» στη συνοικία ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Αράχωβας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4 /2011.

Θέμα 4ο:  Διευθέτηση χώρου κάδων απορριμμάτων στην πλατεία Αφανού για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων μπροστά τους.
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνει εισήγηση στα αρμόδια όργανα ώστε να τοποθετηθούν τα κατάλληλα εμπόδια για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων μπροστά στους κάδους, αφού γίνει προϋπολογισμός της δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 5/2011.

Θέμα 5ο:  Επείγουσα επισκευή αποχετευτικού δικτύου στην οδό Σολωμού (στενό Ανδρεούλη)
Έγινε ενημέρωση για το έργο το οποίο έπρεπε να εκτελεστεί επειγόντως λόγω της ιδιαίτερης φύσης του.

Θέμα 6ο:  Ηλεκτροφωτισμός Νεκροταφείου Αράχοβας.
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνει εισήγηση στα αρμόδια όργανα ώστε να γίνει μελέτη και προϋπολογισμός της δαπάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 6/2011.

Θέμα 7ο:  Εξέταση αιτήματος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΑΡΑΧΟΒΑΣ.
Το θέμα θα εξεταστεί σε θετική βάση από την Οικονομική και Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Μετά τα ανωτέρω, και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της  συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αικατερίνη Σύρου

ΤΑ ΜΕΛΗ Ευσταθία Ιγγλέζου-Κοροδήμου,  Ιωάννης Μπεζεντές, Ιωάννης Κοκκοβός, Παρασκευή Δεσφινιώτη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: