Φωτοβολταϊκά, η λαϊκή επένδυση.

Από τον Λουκά Καράντζαλη, Πρόεδρο  της Αναπτυξιακής  Εταιρείας (BAEΠΑΕ) Νομαρχίας Βοιωτίας
Τεράστιο το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας  για την υλοποίηση μιας μικρής επένδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ιδιώτες, από αγρότες,  από επιχειρηματίες,  με την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτό απέδειξε η πολύ μεγάλη συμμετοχή  των Βοιωτών στην εκδήλωση ενημέρωσης που υλοποίησε η Νομαρχία Βοιωτίας με την συνεργασία του ΚΑΠΕ και την επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Νομαρχίας Βοιωτίας (ΒΑΕΠΑΕ), την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Βοιωτίας στην Λιβαδειά.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν πάρα πολλά και ο προβληματισμός πολύ μεγάλος.
Για την διευκόλυνση των  υποψήφιων επενδυτών,  προσπαθούμε να καταγράψουμε τα βήματα υλοποίησης αυτών των  επενδύσεων  τόσο για τις στέγες , όσο και για τις επι-εδάφειες εγκαταστάσεις  φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Εκρεμούν κάποιες Υπουργικές αποφάσεις που θα προσδιορίσουν για τους αγρότες κάποιες  διαδικασίες, οι οποίες αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να εκδοθούν.
Επισυνάπτουμε την απόφαση της ΔΕΗ η οποία προσδιορίζει  τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν, για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης από την ΔΕΗ της υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Όλες οι κατηγορίες επενδυτών μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία αδειοδότησης.

Η ΔΕΗ μας ενημερώνει ότι επί του παρόντος και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης  Θα παραλαμβάνονται και θα διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ,
•    Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος ≤10 kW).
•    νέες αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους ισχύος μέχρι και 100 kW, με αριθμό πρωτοκόλλου Περιοχής
Θα πρέπει όμως απαραιτήτως να περιλαμβάνουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα στο έντυπο αίτησης έγγραφα και στοιχεία, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον αιτούντα ότι:
α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010
β. το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
Η εξέταση-αξιολόγηση  των ανωτέρω αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την 4η Σεπτεμβρίου 2010, με τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους (παρ. 6, άρθρου 15, Ν.3851/2010).
Για τους  επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι επιθυμούν να υλοποιήσουν επένδυση σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, οι τοπικές ΔΕΗ,  θα αρχίσουν να δέχονται κατά προτεραιότητα και να διεκπεραιώνουν αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 kW, αμέσως μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από τον Ν. 3851/2010 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
Οι υποψήφιοι επενδυτές για Φ/Β συστήματα θα πρέπει λοιπόν  να βιαστούν με σκοπό να πάρουν ακόμα και σήμερα προτεραιότητα για το ξεκίνημα του νέου κύκλου αιτήσεων. Η σειρά προτεραιότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των αιτήσεων.
Η χρονική στιγμή της αίτησης είναι κρίσιμη και γιατί προβλέπεται κάποια στιγμή, σε πολλές περιοχές να κορεστεί το δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης η τιμή αγοραπωλησίας πλέον αρχίζει την πτωτική πορεία. Από τον Αύγουστο 2010  η τιμή πώλησης είναι 0,441 ευρώ/kWh ενώ τον Φεβρουάριο 2010 γίνεται 0,419(για επενδύσεις έως 100kW).

Η διαδικασία εγκατάστασης βήμα προς βήμα.
ΒΗΜΑ 1: Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την πλήρη κατανόηση του προγράμματος και έρευνα αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα.
ΒΗΜΑ 2: Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου, τεχνικής μελέτης και της σχετικής αίτησης για προσφορά σύνδεσης από το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. (Θα χρειαστεί κάποιος αδειούχος μηχανικός ή τεχνική εταιρεία για την υπογραφή των σχεδίων). Η ΔΕΗ θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ήμερες.
ΒΗΜΑ 3: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία της Νομαρχίας. Οι όροι θα οριστούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, η έκδοση της οποίας θα πρέπει να γίνεται σε 5 μέρες.
ΒΗΜΑ 4: Εάν θα χρησιμοποιηθεί δάνειο, εξασφάλιση της σχετικής δανειοδότησης.
ΒΗΜΑ 5: Αίτηση σύμβασης σύνδεσης στην τοπική ΔΕΗ και υλοποίηση έργων σύνδεσης (ολοκλήρωση σε 20 ήμερες). Αφορά ουσιαστικά το κόστος εγκατάστασης της νέας «χελώνας» με διπλό μετρητή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια (κόστος 300- 500 ευρώ).
ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος από την εταιρεία στην οποία αναθέσατε την υλοποίηση της κατασκευής (διάρκεια από 2 έως 14 ημέρες)
ΒΗΜΑ 7: Υπογραφή σύμβασης πώλησης με την ΔΕΗ
ΒΗΜΑ 8: Ενεργοποίηση της σύνδεσης και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ν.3851/2010 δίνει την ευκαιρία στους αγρότες να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.
Το πρόγραμμα ορίζει ότι ο κάθε αγρότης δικαιούται να εγκαταστήσει μια μονάδα φωτοβολταϊκών ισχύος έως 100kW.
Απομένει η ανακοίνωση της κοινής υπουργική απόφασης, με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την έναρξη του προγράμματος.
Οι αγρότες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει για την ώρα να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ιδιόκτητη έκταση (μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων για εγκαταστάσεις έως 100kW ή μικρότερη για εγκαταστάσεις έως 20kW)
2. Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου υπογεγραμμένο από Μηχανικό
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της κατοχής του χωραφιού
4. Γνωμάτευση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Νομαρχίας για το ένα η έκταση χαρακτηρίζεται ή όχι ως «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» (δεν υπάρχει πρόβλημα εάν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας απλά το έγγραφο ζητείται για την καταγραφή των εκτάσεων)
Σύντομα θα ενημερωθούμε και για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Εννοείται ότι και οι αγρότες θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα παραπάνω 8 βήματα υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Λουκάς Καράντζαλης
Πρόεδρος
Αναπτυξιακής  Εταιρείας (BAEΠΑΕ)
Νομαρχίας Βοιωτίας

Ένα Σχόλιο

  1. δυστυχώς μετά απο τόσο καιρό είναι εξαιρέσεις κάποιες λαμπρές ενέργειες με κέντρο τα φωτοβολταϊκά πχ αυτό που έγινε στο Κιλκίς http://www.fotovoltaika-systems.gr/blog/fotovoltaika-kilkis/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: