Επιστολή του Δήμου Αράχωβας προς το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με το σχέδιο Καλλικράτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Αράχωβα, 10-3-2010
Αριθ. Πρωτ.: 656

ΠΡΟΣ:
1.    Τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ι. Ραγκούση
2.   Τον Υφυπουργό Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιο

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αράχωβας, με ιστορική ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίασή του της  17/2/2010, αποφάσισε απηχώντας την βούληση του συνόλου των κατοίκων της πόλεώς μας, σε σχέση με το Σχέδιο της Κυβέρνησης για την Διοικητική Αναδιάρθρωση της χώρας ‘’Καλλικράτης’’:
1. Να ταχθεί  υπέρ της Διοικητικής μεταρρύθμισης του σχεδίου «Καλλικράτης» επί της αρχής.
2. Ως πρώτη προτεραιότητα να διεκδικηθεί δυναμικά η συνένωση με τον υφιστάμενο Δήμο  Δελφών για την δημιουργία ενιαίου Δήμου Δελφών – Αράχωβας, με την τροποποίηση των ορίων των ούτως ή άλλως καταργουμένων σημερινών νομών, αφού με το ίδιο σχέδιο καταργούνται και οι Νομαρχίες ή  αν ο Δήμος Δελφών διευρυνθεί και με άλλους Δήμους της Φωκίδας, να επιδιωχθεί η ένταξη της Αράχωβας στον μεγαλύτερο αυτό Δήμο στα πλαίσια της Φωκίδας.
Στα πλαίσια της απόφασης αυτής επιτεύχθηκε συνεννόηση και θετική συναπόφαση με τους Δήμους Δελφών, Ιτέας και  Δεσφίνας και αναμένεται η θετική απάντηση του Δήμου Γαλαξιδίου.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίχθηκε σε γεωμορφολογικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και αναπτυξιακούς λόγους που ταυτίζουν την πόλη μας με την Φωκίδα.
Οι λόγοι που συνηγορούν  στην αποδοχή της πρότασης αυτής είναι συνοπτικά :
(α)  Ιστορικοί, αφού από την αρχαιότητα οι περιοχές των παραπάνω Δήμων  αποτελούσαν ενιαίο χώρο  (Παρνασσία Νάπη- Δελφικό Τοπίο)  με κέντρο το Μαντείο των Δελφών και τον Παρνασσό, μυθολογικό λίκνο της ανθρωπότητας. (β) Γεωμορφολογικοί , αφού όλη η περιοχή είναι σε ενιαία υδρογραφική λεκάνη,  έχει δυτικό προσανατολισμό και αποτελούσε την αρχαία Φωκίδα. (γ). Πολιτισμικοί,  με κέντρο το Μαντείο των Δελφών, τις Δελφικές Αμφικτιονίες, τα Πύθια, τον πανάρχαιας προέλευσης λαμπρό εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στην πόλη μας,    (δ)  Οικονομικοί – Αναπτυξιακοί , αφού η κοιλάδα με τον περίφημο ελαιώνα, το  δελφικό τοπίο, ο αρχαιολογικός τουρισμός προς τον ιερό τόπο των Δελφών και η θάλασσα του Γαλαξιδιού και της Ιτέας, το καλοκαίρι αλλά και  το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού και η Αράχωβα  το χειμώνα, συνθέτουν ένα κοινό  και εξαιρετικά δυναμικό οικονομικό και αναπτυξιακό σύνολο.
Πιστεύουμε ότι η απόφασή μας αυτή,  θα οδηγήσει  στην δημιουργία ενός ενιαίου εξαιρετικά δυναμικού Δήμου με κέντρο το Πνευματικό Κέντρο της Ανθρωπότητας, που είναι οι Δελφοί και θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους στόχους του Σχεδίου «Καλλικράτης» όπως εκφράζονται στην εισήγηση του Υπουργείου Σας, που έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση.
Η δημιουργία ενιαίου Δήμου με την συνένωση  των ανωτέρω Δήμων έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
(1) Γίνεται με συμφωνία των κατοίκων των πόλεων που θα τον απαρτίσουν, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για την επιτυχία του (αποφυγή εντάσεων, αντιπαραθέσεων , κοινωνικών συγκρούσεων και δυναμικών κινητοποιήσεων) .
(2)  Οι  υφιστάμενοι  Δήμοι,  που ζητούν να αποτελέσουν το νέο Δήμο, έχουν κοινό αναπτυξιακό πρότυπο με άξονα τον τουρισμό και τον πολιτισμό , που  με ενιαίο πλέον σχεδιασμό  και με την υφιστάμενη σοβαρότατη τουριστική υποδομή, θα μπορέσει να συνδυάσει όλες τις παραμέτρους του Ελληνικού Τουριστικού Προτύπου δηλαδή Αρχαιότητες, Πολιτισμό, Χειμερινά σπορ, Ορεινό φυσικό περιβάλλον και θάλασσα και να δημιουργήσει  τις προϋποθέσεις  τουριστικής ανάπτυξης 365 ημερών, επ’ ωφελεία της περιοχής αλλά και της Εθνικής Οικονομίας.  Η παγκόσμια ακτινοβολία των Δελφών, ως χώρου –συμβόλου  ενότητας, πολιτισμού  και ειρήνης, ο δυναμισμός της πόλης μας – της Αράχωβας – που κατέφερε  σε ελάχιστα χρόνια με 4.500 κατοίκους να δημιουργήσει  αξιοθαύμαστη τουριστική υποδομή και   ουσιαστικά να αναπτύξει τον χειμερινό τουρισμό στη χώρα μας, η ιστορία και η γραφικότητα του Γαλαξιδιού, ο δυναμισμός της Ιτέας, επίνειου των Δελφών,  ο Παρνασσός και ο μοναδικός  ελαιώνας, που αρχίζει από τις παρυφές του Παρνασσού και καταλήγει στην θάλασσα της Ιτέας, δημιουργούν ιδανικό φυσικό, πολιτισμικό  και οικονομικό περιβάλλον, που εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξη.
(3) Η αποδοχή της κοινής πρότασης των παραπάνω Δήμων που  θα  Σας  υποβληθεί σύντομα, ευθύς ως ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες στους Δήμους, θα αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής του Σχεδίου «Καλλικράτης» και θα ενισχύσει την γενικότερη εφαρμογή του.
Πιστεύουμε κ.κ. Υπουργοί  ότι η μεταρρύθμιση που τολμάτε να  εισάγετε στην Ελληνική κοινωνία, πρέπει να είναι τολμηρή, αποφασιστική, με πραγματικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, αναπτυξιακούς  και οικονομικούς όρους, ανεπηρέαστη από σκοπιμότητες, όπως η διατήρηση των υφιστάμενων εκλογικών περιφερειών. Η επιμονή στην διατήρηση της απηρχαιωμένης από κάθε άποψη  διοικητικής διαίρεσης των υφιστάμενων νομών, ΄με κλασσικό παράδειγμα την περιοχή μας,  θα αποτελέσει  τροχοπέδη στην δυναμική αλλά και την ουσία της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης και θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες εντάσεις και αντιδράσεις.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Γεώργιος ΑΝΔΡΕΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΣ

Αρέσει σε %d bloggers: