ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό   Βοιωτίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 18 πολιτών.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νομού Βοιωτίας, που στεγάζεται στο Δήμο Ορχομενού (Μινύου 3 – Πέτρινα), κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 9:00 – 13:30 μ.μ (Υπεύθυνος Σχολής Γονέων Πούλου Ελένη), Τηλ. 2261032281, fax 2261035122 (υπ’ όψιν κ. Πούλου)

Για να διαβάσετε εύκολα το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου κάντε κλικ στο Fullscreen στην επόμενη σειρά.


Αρέσει σε %d bloggers: